Pogledajte naše uspešne projekte.

Održani seminari

  • Obuka za korišćenje novog Portala javnih nabavki. Novi Sad, 9.10.2020.
  • Portala javnih nabavki prilagođena za ponuđače. Beograd, 1.10.2020.
  • Obuka za korišćenje novog Portala javnih nabavki. Beograd, 25.09.2020.
  • Obuka za korišćenje novog Portala javnih nabavki prilagođena za ponuđače. Beograd, 07.08.2020.
  • Obuka za korišćenje novog Portala javnih nabavki. Beograd, 06.08.2020.
  • Kako uspešno primeniti novi Zakon o javnim nabavkama. Zlatibor, 28.06. – 01.07.2020.
  • Upoznavanje sa najvažnijim odredbama Predloga zakona o javnim nabavkama. Beograd, 13.12.2019.

Seminar u Beogradu.

Seminar na Zlatiboru.

Obuka za novi Portal javnih nabavki u Beogradu.

Seminar u Beogradu.