Održan seminar o novom Zakonu o javnim nabavkama u Beogradu

Održan seminar o novom Zakonu o javnim nabavkama u Beogradu

Centar za razvoj javne uprave (CEPA) uspešno je održao seminar na temu „Javne nabavke – upoznajte se sa najvažnijim odredbama Predloga zakona o javnim nabavkama u Beogradu“.
 
Seminar je održan 13. decembra 2019. godine u Beogradu, tokom kog su predavači Dragana Marić, Danijela Bokan,Branislav Cvetković i Đorđe Belenzada razgovarali o postupcima javnih nabavki i tehnikama za njihovo sprovođenje i kriterijumima za kvalitativni izbor u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama.
 

Pored toga, prisutnima su detaljno predstavljene novine u zaštiti prava i novi zakonski okvir.

Leave a Reply